Thải Độc Nội Mô

Thải độc tố trên da, kem trộn, da nhiễm corticoid, dùng thuốc rượu và các độc tố khác.